Verksamhet
Galaxen förskola

Det pedagogiska innehållet i vår verksamhet grundar sig på läroplanen, Lpfö 98 för förskoleverksamhet.

 

Vi vill att barnen ska ha en bra avvägd dag hos oss vilket innefattar att de ska få en bra blandning av fri-lek, styrda aktiviter, sömn/vila och utevistelse. Viktigt för oss är också att det ska vara en behaglig ljudnivå för barnen att vistas i.

 

Vi försöker, så ofta det går att ta med barnen på små utflykter i vår närmiljö såsom till skogen, sjön och vindskydd. Vi gör också större utflykter som tex Jamtli och Badhusparken.

 

Lokaler

Våra barn vistas i bra lokaler med ett flertal olika rum såsom "lägenhet"/utklädningsrum, kuddrum, sk ”mysrum”, målarrum och ett större lekrum. Vi har även en småbarnshörna med leksaker riktade till de mindre barnen.

 

Projektgrupper

Barnen är indelade i mindre grupper utifrån ålder och utvecklingsnivå. Vi arbetar utifrån olika teman kopplade till läroplanen. Varje grupp har projekt 1 gång/vecka.

 

Samling

Samling i mindre grupper har vi flera gånger i veckan där vi arbetar med ”påsar” av olika slag. Det kan vara matte-påse, sång-påse, rim-påse, bokstavs-påse mfl.

Stor sångsamling, där alla barn och fröknar deltar, har vi 1 gång i veckan. Då sjunger vi tillsammans och spelar ibland instrument.

 

Vila

De minsta barnen sover i vagnar ute, de större barnen delas in i 3 grupper. Vi läser sagor och lyssnar på band. De barn som vill får också massage.

 

Utvecklingssamtal

Vi har utvecklingssamtal en gång per år, då föräldrarna får en större inblick i hur det går för just sitt/sina barn

 

Föräldrarnas delaktighet

Personalen, med förskolechefen i spetsen, publicerar flera gånger i veckan bilder och information i Galaxens slutna Facebookgrupp om vad barnen gjort under dagen. Det läggs stor vikt vid att göra oss föräldrar delaktiga.

 

Samarbete

Vi har ett bra samarbete med skolan, och vi har under senare år haft ett samarbete med en närliggande kommunal förskola vad gäller de barn som ska in i skolan. Vi kallar det 5-års grupp, där de ägnar sig åt skolförberedande aktiviteter. Vi tycker det är jätteviktigt att våra barn får träffa andra barn i samma ålder som de sedan ska börja skolan med.

 

Portfolio

För att dokumentera vår verksamhet, se barnens utveckling och lärande, och ge barnen och deras familjer ett fint minne från oss när de slutar använder vi oss av portfolios som har utgångspunkt i läroplanen. Portfolion är uppskattad av hela familjen och finns nära till hands för barnen på Galaxen så de kan titta i den när de själva vill.

 

Maten

Anneli vår egna kokerska strävar efter att servera god, näringsriktig och ekologisk/närproducerad mat. Köket finns nära barnen. Anneli kokar vår sylt, och bakar vårt bröd- ibland tillsammans med barnen. Vi har även vårt egna lilla potatisland och svart/rödvinbärsbuskar som barnen kan avnjuta under sin utevistelse. Ibland plockar de också för att baka en kaka tillsammans.

 

Kontakt:

Föräldrakooperativet Galaxen

Orionvägen 6

831 55 Östersund

070-522 24 23

info@galaxenibyskogen.se