Kooperativet
Galaxen förskola

I ett kooperativ får du som förälder möjlighet att få insikt i och påverka ditt barns förkolegång. Det innefattar också att lära känna de andra barnen och deras föräldrar. Galaxen bygger på demokrati, öppenhet, gemenskap och delaktighet.

 

Som förälder deltar du i verksamheten genom möten, träffar och föräldrainsatser. Vi hjälps åt att lyfta kooperativet med olika åtaganden. Ibland har man som förälder mindre att göra och ibland mer.

 

Styrelsen är navet i vårat hjul och de arbetar med frågor som behandlar ekonomi, personal, schema, kontakt med kommunen m.m.

 

Möten har vi cirka två gånger per termin och vi har också städdag en gång per termin då vi grovstädar och fixar sådant som behöver ett ansiktslyft.

 

Föräldrainsats är det ungefär en gång per månad men kan variera beroende på hur många familjer som är inskrivna på förskolan. Insatsen innefattar att man hjälper till i barngruppen som en vuxen, personalen har det pedagogiska ansvaret i verksamheten.

 

Under ett år med Galaxen hinner man som barn, förälder och familj vara med om många fantastiska upplevelser. Dessa är till exempel jul-, påsk- och sommarlunch, luciafirande, städfest och mamma- och pappaträffar.

Kontakt:

Föräldrakooperativet Galaxen

Orionvägen 6

831 55 Östersund

070-522 24 23

info@galaxenibyskogen.se