Välkommen till oss på Galaxen!

Föräldrakooperativet Galaxen är en liten förskola med stort engagemang. Vi finns i hemtrevliga lokaler i Byskogen, Krokoms kommun, precis på gränsen till Östersund. På Galaxen finns en avdelning med plats för 17 barn mellan 1 och 6 år. Vår sammansvetsade personalgrupp består av förskolechef/förskollärare, flera barnskötare och kock.  

På Galaxen gillar vi att vara ute! Vi går ut på gården och leker varje dag, minst en gång men oftast två. Vi gör också ofta utflykter till skogen eller går ner till sjön. Vintertid spolar vi en egen isbana för att åka skridskor och åker pulka och madrass på gården. Sommartid leker vi i sandlådan, gungar och cyklar. Då och då gör vi större utflykter och tar bussen till Badhusparken eller biblioteket, går på teater, bio eller besöker Jamtli.

I köket lagar vår fantastiska kock god, varierad och näringsriktig mat varje dag. Köket finns nära barnen och här bakas bröd och lagas mat från grunden – ibland tillsammans med barnen. Vi har ett litet potatisland och vinbärsbuskar och köper gärna närproducerade och ekologiska matvaror.

Verksamhet

Det pedagogiska innehållet i vår verksamhet grundar sig på Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi arbetar löpande med olika teman kopplade till läroplanen, både i stor grupp för att öva samarbete och lära av varandra men också indelat i mindre grupper utifrån ålder och utvecklingsnivå för att tillgodose allas behov. Pedagogerna dokumenterar löpande de aktiviteter och projekt som sker för att kunna följa barnens utveckling och lärande.

Vi jobbar för ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet. I grunden för arbetet ligger vår likabehandlingsplan och målet är en verksamhet som bygger på demokrati, öppenhet, gemenskap och delaktighet.

Vi vill utöver detta att barnen under en dag på Galaxen ska få en bra blandning av lek, rörelse, projekt/temaaktiviteter, sömn/vila och utevistelse.

Kooperativ

Föräldrakooperativet Galaxen drivs av en ekonomisk förening där alla vårdnadshavare är medlemmar. Förskolan är godkänd av Krokoms kommun som bedriver tillsyn över verksam­heten. Men det är alltså familjerna själva som genom sin valda styrelse ansvarar för driften av förskolan och som ytterst har ansvar för verksamheten, barnen och personalen.

Som vårdnadshavare deltar du i verksamheten genom möten, arbetsdagar och så kallade föräldrainsatser (FI) där du arbetar i verksamheten. FI-sysslorna kan variera men består idag av att städa, duka fram mellanmål, diska, ha läsvila, hjälpa till med på- och avklädning, vara ute med barnen och att finnas tillhands för dem. Det är alltid personalen som har det pedagogiska ansvaret i verksamheten.

Att ha sitt/sina barn på ett föräldrakooperativ innebär förstås ett visst arbete men är också en fantastisk möjlighet att få insyn i och att påverka barnens tid i förskolan.

Kö & antagning

Lediga platser uppstår vanligtvis vid höstterminens start när våra äldsta barn börjar skolan. Men det händer också att vi får luckor under pågående termin. Är du intresserad av en plats hos oss rekommenderar vi därför att du ställer dig i kö – man vet aldrig vad som kan hända.

För att ställa ditt/dina barn i kö för en plats på Galaxen skickar du  ett mejl till vår köansvarige på ko@galaxenibyskogen.se. Vi behöver barnets namn och födelsedatum (ÅÅMMDD), vårdnadshavares namn, telefonnummer och e-postadress samt önskat startdatum. Vid kontakt med köansvarig (eller med förskolechefen) får du också en utförligare informationsbroschyr där du kan läsa mer om vad det innebär att ha barn på Galaxen.

(OBS! Vi sparar och behandlar era personuppgifter endast i syfte att kunna administrera kön. Så snart ni erbjudits plats eller meddelar att ni inte längre är intresserade av att kvarstå på listan raderar vi också alla uppgifter.)

FAQ

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om hur det är att ha barn på Galaxen.

Hur stor är barngruppen?
På Galaxen finns en avdelning och barngruppen består av 17 barn mellan 1 och 6 år.

Vad kostar det att ha sitt barn på Galaxen?
På Galaxen har vi en låg månadsavgift på 550 kr per månad och barn (vt 2019) men vi tillämpar naturligtvis maxtaxa om vårdnadshavarna föredrar det.

Vilka är öppettiderna?
Öppettiderna kan variera utifrån den aktuella barngruppens behov men är som standard 7.00–17.00. Tre gånger per år har personalen planeringsdagar då Galaxen håller stängt. Dessa aviseras i mycket god tid. Vi har också semesterstängt vecka 29 och 30.

Hur många timmar får mitt stora barn vara på Galaxen när jag är föräldraledig med syskon? 
Föräldralediga och arbetslösa familjer har rätt till 24 h/vecka på förskolan förlagda under måndag–torsdag. På skolloven och från och med veckan efter midsommar till dess att all personal kommit tillbaka från semestrarna gäller dock 15 h/vecka. Dessa timmar läggs ut i samråd med personalen. 

Hur mycket jobbar varje familj?
Hur många tillfällen varje familj behöver arbeta varje termin beror bland annat på hur många familjer vi har inskrivna men brukar variera mellan fyra och åtta tillfällen. Under våren 2019 får personalen förstärkning genom schemalagd s.k. föräldrainsats kl. 13.00–16.30 tre dagar i veckan och varje familj har sex arbetspass under terminen.

Hur ställer jag barnet/barnen i kö?
Se avsnittet <<Kö & Antagning>> ovan.

Kontakta oss

Föräldrakooperativet Galaxen
Orionvägen 6
831 55 Östersund
Tel: 070-522 24 23
E-post: info@galaxenibyskogen.se

Vill ni komma på besök och se hur vi har det, ring oss och boka en tid!

Hitta hit